Łączna liczba wyświetleń

środa, 31 maja 2017

WYNIKI ANKIETY CZYTELNICZEJ W KL.V


 Znalezione obrazy dla zapytania NPRC
ANKIETA CZYTELNICZA
przeprowadzona w formie elektronicznej wśród uczniów klasy V A i V b

Autorami ankiety czytelniczej jest zespół uczniów z klasy IV b w składzie:
Oliwier Połuszańczyk,
Martyna Gierałtowska,
Szymon Jakubecki,
Maciej Pogorzelski,
Oliwia Szklanko.

Ankieta składała się z pytań otwartych i zamkniętych.


1.Czy lubisz czytać książki?
W klasie 5 a czytać książki lubi 93,3 %, a nie lubi 12,5 % , natomiast w klasie 5 b czytać lubi też 93,3 %, a nie lubi 7,7.
2. Z jakiego powodu czytasz książki?
W klasie 5 a na pytanie „Z jakiego powodu czytasz książki?” 81,3 % odpowiedziało, że czyta dla przyjemności, 18,8 % z przymusu, a 12,5 % z innych powodów.
W klasie 5 b 66,7 % odpowiedziało, że czyta z przyjemności, 6,6 % z przymusu, 26,7 % z innych powodów.
3. Czy rodzice czytali ci książki w dzieciństwie?
W klasie 5 a 100% rodziców czytało kiedyś swoim dzieciom, a w klasie 5b tylko 85% dzieci usłyszało bajki od swoich rodziców.
4. Czy dostajesz książki w prezencie?
87% dzieci z klasy 5 a odpowiedziało, że otrzymują książki w prezencie na różne okazje, a 13% nie. Natomiast w klasie 5 b książek nie dostaje aż 21% osób, a tylko 78% je dostaje.
5. Czy cieszy cie taka forma prezentu?
93% odpowiedziało, że tak, a pozostałe osoby z klasy 5a powiedziały, że nie. (Było ich 6%). W równoległej klasie 5,78,6% zadowala taka forma prezentu, natomiast reszta osób przeciwnie odpowiedziała na to pytanie.
6. Jaki rodzaj książek lubisz najbardziej?
100% osób w obu klasach wybrało jedyną, możliwą odpowiedź „inne”.
7. Czy sam/sama wybierasz sobie książki czy ktoś ci je poleca?
Dzieci z klasy 5 a odpowiedziały, że 93% osób same wybiera sobie książki,, a 6% osób wybrało drugą odpowiedź. W 5b 57% dzieci wybiera sobie książki, a reszta preferuje książki polecane.
8. Kto lub co wpływa na twój wybór książek?
100% osób w obu klasach wybrało jedyną, możliwą odpowiedź „inne”
9. Jakiej wielkości lubisz czytać książki?
Nikt w klasie 5a nie lubi czytać książek grubych, chude lubi tylko 6% osób ,a dla reszty nie ma to znaczenia. W klasie 5 b dla 69% osób nie ma to znaczenia ,a grube i chude książki lubią pozostałe osoby.
10. Jaki format książek wolisz?
40% osób lubi formę tradycyjną, 8% elektroniczną, a pozostałe 53% osób z klasy 5a lubi obie formy, natomiast w równoległej klasie 50% osób woli papierowe książki, a 42% korzysta z obu form.
11. Czy posiadasz własną lub wspólną z rodzeństwem biblioteczkę?
W klasie 5a 93% osób nie posiada biblioteczki, 46% dzieli ją z rodzeństwem i również, 46% ma własną biblioteczkę. W równoległej klasie 76% osób posiada w domu biblioteczkę, a reszta klasy niestety nie.
12. Czy twoja rodzina też czyta książki?
W 5a 93% uczniów posiada rodziny, które czytają książki, a 6% nie. W klasie 5b 91% klasy odpowiedziało, że ich rodziny czytają książki.
13. Kiedy najlepiej ci się czyta?
100% osób w obu klasach wybrało jedyną możliwą odpowiedź „inne”
14. Jak dużo czasu poświęcasz tygodniowo na czytanie?
6% około po pół godziny,46% do godziny, 26% do dwóch godzin, a 33% osób z klasy 5a poświęca na czytanie więcej niż 2 godziny.
15. Skąd bierzesz książki do czytania
100% osób w obu klasach wybrało jedyną, możliwą odpowiedź „inne”
16. Czy przeznaczasz swoje oszczędności na zakup książek?
W klasie 5a 73% dzieci kupuje książki za swoje oszczędności, a reszta niestety nie. W klasie równoległej aż 83% dzieci wydaje swoje pieniądze na książki, a pozostali nie.
17. Która z lektur szkolnych najbardziej cię zaciekawiła?
100% osób w obu klasach wybrało jedyną, możliwą odpowiedź „inne”
18. Jaką książkę aktualnie czytasz?
100% osób w obu klasach wybrało jedyną, możliwą odpowiedź „inne”


Wyniki ankiety opracowały uczennice z klasy V A
Julia Ambrożej
Wiktoria Popławska
Julia Piekarska

WYNIKI ANKIETY CZYTELNICZEJ PRZEPROWADZONEJ W KL IV.


Znalezione obrazy dla zapytania NPRC


ANKIETA CZYTELNICZA 
 
przeprowadzona w formie elektronicznej
w
śród uczniów klasy IV A i IV b

Autorami ankiety czytelniczej jest zespół uczniów z klasy IV b w składzie:
                                        Oliwier Połuszańczyk,
                                         Martyna Gierałtowska,
Szymon Jakubecki,
Maciej Pogorzelski,
Oliwia Szklanko.

Ankieta składała się z 20 pytań otwartych i zamkniętych.
W ankiecie wzięło udział: 9 osób z klasy IV A i 22 osoby z klasy IV B.
 • Czy lubisz czytać książki?
Z klasy IVA 100% uczniów lubi czytać książki; natomiast z klasy IV B 95,5% lubi, a nie lubi 4,5%.
 • Z jakiego powodu czytasz książki?
Z klasy IVA 11,1% uczniów odpowiedziało, że czyta książki z przymusu, 88,9% z przyjemności; z klasy IVB 9,10% z przymusu, 77,3% z przyjemności, 13,60 % udzieliło inną odpowiedź.
 • Czy rodzice czytali Ci książki w dzieciństwie?
Klasa IVA odpowiedziała, że 100% rodziców czytało im książki w dzieciństwie; a dla uczniów z klasy IVB 95,5% czytało książki w dzieciństwie, dla 4,5% niestety nie.
 • Czy dostajesz książki w prezencie?
100% uczniów z klasa IVA dostaje książki w prezencie; natomiast z klasy IVB 90,9% dostaje, 9,1% nie.
 • Czy cieszy Cię taka forma prezentu?
Klasę IVA w 100% cieszy taki prezent; klasę IVB w 86,4%, natomiast 22,7% wolałaby inny.
 • Jaki rodzaj książek lubisz czytać?
68,2% uczniów z klasy IVB lubi książki przygodowe, a 31,8% wybrało inne. 100% uczniów z klasy IVA zaznaczyło inne książki.
 • Kto lub co wpływa na Twój wybór książek do czytania?
W klasie IVA 100% dzieci wybiera samodzielnie książki; w klasie IVB 63,6% wybiera samodzielnie, 27,3% lubi czytać książki polecone, 9,1% inne.
 • Jaki format książek wolisz?
66,7% uczniów klasy IVA lubi książki tradycyjne (papierowe), a 33,3% obie formy (papierowe i elektroniczne); 77,3% z klasy IVB woli książki tradycyjne, 18,2% elektroniczne, a 4,5% udzieliło odpowiedzi inne.
 • Jakiej wielkości wolisz czytać książki?
Dla 88,9% uczniów z klasy IVA nie ma to znaczenia, 11,1% lubi czytać chudsze. Klasa IVB podobnie dla 81,8% uczniów nie ma to znaczenia, 22,7% lubi czytać książki chudsze.
 • Czy wybierając książkę patrzysz, czy są w niej ilustracje?
W klasie IVA 88,9% nie zwraca uwagi, czy w książce są ilustracje, natomiast 11,1% zwraca. W klasie IV B 54,5% uczniów nie zwraca uwagi, a 45,5% zwraca.
 • Czy posiadasz własną lub wspólną z rodzeństwem domową biblioteczkę?
Z klasy IVA 55,6% uczniów odpowiedziało, że ma własną biblioteczkę, 22,2% ma z rodzeństwem, 22,2% nie ma w ogóle. Z klasy IVB 59,1% ma własną biblioteczkę, 27,3 % ma z rodzeństwem, a 18,2% nie ma.
 • Czy Twoi rodzice, rodzeństwo czytają książki?
77,8% rodziców/rodzeństwa z klasy IV A czyta książki, natomiast 22,2% niestety nie czyta. Z klasy IV B 95,5% rodziców/rodzeństwa czyta, a 4,5% nie czyta.
 • Kiedy najlepiej Ci się czyta?
Obie klasy w 100% udzieliły indywidualnej odpowiedzi.
 • Jak dużo czasu poświęcasz tygodniowo na czytanie?
W klasie IVA 33,3% na czytanie książek poświęca do pół godziny, 11,1% do godziny, 22,2% do dwóch godzin, 33,3% więcej niż dwie godziny.
W klasie IVB 13,6% do pół godziny, 27,3% do godziny, 40,9% do dwóch godzin, 22,7% więcej niż dwie godziny.
 • Czy przeznaczasz swoje oszczędności na zakup książek?
66,7% uczniów z klasy IVA kupuje książki, a 33,3% nie.
36,4% uczniów z klasy IVB kupuje, a 72,7% nie.
 • Która z lektur szkolnych najbardziej Cię zaciekawiła?
W klasie IV A uczniowie w 100% udzielili odpowiedzi indywidualnych.
W klasie IV B wyglądało to w następujący sposób:
54,5% -„Lew, czarownica i stara szafa”
22,7% „Dynastia Miziołków”
4,5% - „Akademia Pana Kleksa”
4,5% -„Pinokio”
4,5%, „Rekreacje Mikołajka”
9,1% inna odpowiedź
 • Ile książek czytasz w miesiącu?
Ponownie 100% uczniów z obu klas udzieliło indywidualnej odpowiedzi.
 • Jak często wypożyczasz książki z biblioteki szkolnej?
44,4% z klasy IVA wypożycza książki raz w tygodniu, 33,3% co dwa tygodnie, 22,3% rzadko; 18,2% z klasy IVB raz w tygodniu, 18,2% co dwa tygodnie, 4,5% raz w semestrze, 36,4% rzadko wypożycza książki z biblioteki szkolnej, 22,7 inne.
 • Jaką książkę poleciłbyś/poleciłabyś osobie nie lubiącej czytać?
100% uczniów z obu klas udzieliło indywidualnej odpowiedzi
 • Czy zabierasz ze sobą książkę na wakacje?
88,9% uczniów z klasy IV A zabiera ze sobą książkę do czytania, a 11,1% nie zabiera; natomiast 77,3% uczniów z klasy IV B również zabiera ze sobą książki,
a 22,7% niestety nie.
Wyniki ankiety opracowały uczennice z klasy IV B
Martyna Gierałtowska
Wiktoria Polecka

*
W niektórych odpowiedziach jest, iż 100% uczniów udzieliło indywidualnej odpowiedzi - to znaczy, że każdy co innego napisał i trudno to ujednolicić. W niektórych nie ma odpowiedzi, bo każdy napisał co innego - były to pytania otwarte.


INNOWACJA PEDAGOGICZNA "ZARAŻENI CZYTANIEM" - podsumowanie przedsięwzięcia


Innowacja  "Zarażeni czytaniem" była realizowana na zajęciach dodatkowych dla uczniów klas I - VI przez p. Agatę Żebrowską, p. Julitę Wasilewską, p. Joannę Derkowską. 

- Wykorzystywano teatrzyk Kamishibai, lapbook oraz podejmowano próby własnych przedstawień
i występów co pomagało w doskonaleniu techniki czytania, rozwijania wyobraźni, zdolności teatralnych i plastycznych oraz działań w grupie.
- inscenizacje dla rodziców: "Na straganie" Jana Brzechwy
oraz "Bracia miesiące" Ewy 
Szelburg - Zarębiny - Przedstawienia:  bajka napisana i zilustrowana samodzielnie przez uczniów pt. "Bajka o małym jeżyku",  inscenizacja wiersza pt. "Niewielki, ale śliczny Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny " Małgorzaty Strzałkowskiej uczniowie zaprezentowali dzieciom z zerówki z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.
- Przedstawienia "Ania z Zielonego Wzgórza" i "Opowięść wigilijna" prezentowane na forum szkoły, w filiach Książnicy Podlaskiej oraz na międzyszkolnych konkursach.
- Parada postaci literackich - występy dla dzieci kl I - III
-

-- Prezentacja zdobytych wiadomości i umiejętności podczas szkolnego turnieju dla klas IV – VI 

pt: "W świecie baśni"

- Wykonanie lapbooków czyli tzw. „książek na kolanie” i prezentacja prac w bibliotece i szkolnym korytarzu.
poniedziałek, 29 maja 2017